Юридическая информация

08.07.2015
Особлива інформація емітента 08.07.2015

01.07.2015
Особлива інформація емітента 30.06.2015

29.04.2015
Річний звіт за 2014 рік

26.02.2015
Статут Публічного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація"

26.02.2015
Особлива інформація емітента 25.02.2015 р.

26.02.2015
Протокол Загальних Зборів акціонерів АТ "Українська автомобільна корпорація" від 25 лютого 2015 року

26.02.2015
Положення про Правління АТ "Українська автомобільна корпорація" 2015 рік

26.02.2015
Положення про Наглядову Раду АТ "Українська автомобільна корпорація" 2015 рік

26.02.2015
Положення про Ревізійну комісію АТ "Українська автомобільна корпорація" 2015 рік

26.02.2015
Висновки Ревізійної комісії

13.02.2015
Повідомлення про доповнення порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів

23.01.2015
Повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів

Презентация Корпорации УкрАВТО