Юридическая информация

02.12.2016
Повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів

02.12.2016
Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 03.01.2017р.

14.11.2016
Особлива інформація емітента. Відомості про зміну складу посадових осіб. 11.11.2016 р.

10.10.2016
Особлива інформація емітента. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.07.10.2016 р.

04.05.2016
Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб.04.05.2016

29.04.2016
Річна інформація емітента за 2016 рік

27.04.2016
Cтатут Товариства_2016 рік

22.04.2016
Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб.21.04.2016

22.04.2016
Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів 21.04.2016 р.

22.04.2016
Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

22.04.2016
Положення про Наглядову Раду 2016 р.

21.04.2016
Протокол Загальних Зборів акціонерів Товариства від 21.04.2016 р.

21.04.2016
Документи звітності. Річна фінансова звітність. 2016 рік.

19.04.2016
Перелік афілійованих осіб Товариства

17.03.2016
Повідомлення про проведення загальних зборів

Презентация Корпорации УкрАВТО