Юридическая информация

11.07.2017
Особлива інформація. Рішення Емітента про припинення його Філії.

28.04.2017
Річна інформація емітента за 2016 рік

27.04.2017
Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ "Українська автомобільна корпорація", що відбулися 25.04.2017р.

27.04.2017
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб

26.04.2017
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб

26.04.2017
Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

24.04.2017
Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

24.03.2017
Повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів

24.03.2017
Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

04.01.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 04.01.2017р.

04.01.2017
Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах акціонерів 03.01.2017

Презентация Корпорации УкрАВТО