Юридическая информация

09.08.2018
Особлива інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

11.07.2018
Публічна безвідклична вимога

23.05.2018
Повідомлення про намір скористатися правами передбаченими ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства"

23.05.2018
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товарис

27.04.2018
Річна інформація емітента за 2017 рік

26.04.2018
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб

26.04.2018
Особлива інформація про прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26.04.2018
Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ "Українська автомобільна корпорація", що відбулися 25.04.2018р.

24.04.2018
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів

16.04.2018
Особлива інформація. Рішення Емітента про припинення його Філій

10.04.2018
Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів

23.03.2018
Повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів

21.03.2018
Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше % простих акцій Товариства

Презентация Корпорации УкрАВТО