Юридическая информация

08.09.2014
Особлива інформація емітента 05.09.2014

27.08.2014
Положення про філії

14.08.2014
Положення про Філії

02.06.2014
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 30.05.2014 р.

29.05.2014
Положення про філії

29.04.2014
Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб

29.04.2014
Аудиторський висновок за 2014 рік

29.04.2014
Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року

29.04.2014
Звіт про власний капітал за 2013 рік

29.04.2014
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік

29.04.2014
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

29.04.2014
Висновки Ревізійної комісії

29.04.2014
Річний звіт за 2013 рік

25.04.2014
Протокол річних Загальних Зборів акціонерів від 25.04.2013 року

25.04.2014
Протокол річних Загальних Зборів акціонерів від 25.04.2014 року

23.04.2014
Особлива інформація. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

15.04.2014
Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні Збори Товариства

24.03.2014
Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 25.04.2013 р.

24.03.2014
Повідомлення про скликання річних Загальних Зборів акціонерів на 25.04.2014 року

18.03.2014
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 17.03.2014 р.

11.03.2014
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 11.03.2014

Презентация Корпорации УкрАВТО